Wszystkie podane wartości są wielkościami typowymi. Informacje są udostępnione w dobrej wierze, nie stanowią jednak gwarancji, dlatego też przed ostatecznym wyborem produktu wskazane jest przeprowadzenie testów.